Wide Home


nje
Bashkia Tiranë


2
Bashkia Kamëz


3
Bashkia Vorë


4
Bashkia Kavajë


5
Bashkia Rrogozhinë

Lajme të fundit


October 22, 2021


WORKSHOP-I RAJONAL MBI ADVOKACINË NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Pa kategori
Read More


October 21, 2021


Java e EuroRajoneve 2021

Pa kategori
Read More


October 17, 2021


Zhvillohet “Maratona e Tiranës 2021”

Pa kategori
Read More


October 12, 2021


Asambleja e Përgjithshme e XVIII-të e Eurorajonit Adriatiko-Jonian

Pa kategori
Read More


October 8, 2021


Maratona e Tiranës 2021

Pa kategori
Read More


October 7, 2021


Worshkop-i i katërt mbi “Rëndësinë e Turizmit për Ekonomitë në Rajone”

Pa kategori
Read More
Qarku Tiranë

Këshilli i qarkut përbëhet nga përfaqësues të bashkive që bëjnë pjesë në qark.
Kryetarët e bashkive që bëjnë pjesë në qark janë kurdoherë anëtarë të këshillit të qarkut.

 

 

 

 

Këshilli i qarkut përbëhet nga përfaqësues të bashkive që bëjnë pjesë në qark. Kryetarët e bashkive që bëjnë pjesë në qark janë kurdoherë anëtarë të këshillit të qarkut. Numri i anëtarëve të këshillit të qarkutcaktohet në përpjesëtim me numrin e popullsisë, sipas nenit 73 të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Funksioni i anëtarit të këshillit të qarkut është i papajtueshëm me çdo funksion në administratën e qarkut.


[wpforms id=”2916″ title=”false” description=”false”]