Asambleja e Përgjithshme e XVIII-të e Eurorajonit Adriatiko-Jonian