Zv. Kryetari

Nertila Ndreu mban pozicionin e Zëvendës Kryetarit të Këshillit të Qarkut Tiranë prej Shtatorit 2019 dhe është gjithashtu anëtare e Këshillit Bashkiak Kamëz, Bashkia Kamëz.

Znj. Ndreu ka një karrierë të pasur në fushën e inxhinierisë dhe është diplomuar në degën e Inxhinierisë së Veprave Civile të Infrastrukturës në Universitetin e Patrës në Greqi.