Projekte

Nje projekt me rendesi te madhe per Keshillin e Qarkut Tirane gjate viti 2012 ka qene “Realizimi i Guides Turistike per Qarkun e Tiranes” . Ne te pasqyrohen objektet dhe resurset me vlera te vecanta dhe te rendesishme per treven e Tiranes dhe Kavajes. Si gjithashtu ne bashkepunim me fondacionin ALCDF kemi realizuar projektin “Koncepti i Zhvillimit Rajonal per Qarkun e Tiranes”. Nepermjet ketij projekti synohet te arrihet realizimi sa me efektiv i detyres kryesore te Keshillit te Qarkut, hartimit dhe koordinimit te politikave te zhvillimit ne nivel rajonal ne perputhje me objektivat e integrimit te vendit ne BE.

Me poshte shkarkoni materialin ne pdf.