Kryesia

Këshilli i Qarkut Tiranë në mbledhjen e tij të datës 09/09/2019 mbështetur në ligjin Nr.8652, datë 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore të ndryshuar”, nenet 51, pika 5/C, 54/C e 55, zgjodhi kryesinë e Këshillit të Qarkut Tiranë, që është si më poshtë vijon:
 
Klodeta Dibra (Tiranë)
Aida Llazani (Tiranë)
Elisabeta Haka (Vorë)
Ahmet Habili (Kavajë)
Lulzim Hasa (Rrogozhinë)