juxhin20

juxhin20

sliders_03

Programe

Ne kuadrin e zhvillimit rajonal, Keshilli i Qarkut te Tiranes ka bere perpjekje te vazhdueshme, per te mbeshtetur njesite vendore...

vizioni

Vizioni

Vizioni i pergjithshem i Keshillit te Qarkut •Keshilli i Qarkut eshte aktor kyç ne procesin e integrimit Europian te vendit...

festiva

Kultura

U mbyll me sukses dhe në një atmosferë të jashtëzakonshme edicioni i 10-të i Festivalit Folklorik Kombëtar të Gjirokastrës 2015,...

Page 78 of 79 1 77 78 79