Qarku Tirane

Takimi online i Regions4 “Ndërtimi i një Ardhmërie të Qëndrueshme dhe Elastike: Qeveritë Nënkombëtare duke drejtuar Qasje të Integruara për Njerëzit, Planetin dhe prosperitetin”

Published at : 02/07/2021 - 15:05

2021-i shënon një vit të takimeve kritike të Kombeve të Bashkuara dhe një pikë kthese nëse bota dëshiron të sigurojë një të ardhme ku njerëzit dhe planeti të mund të lulëzojnë së bashku. Me rastin e Forumit Politik të Nivelit të Lartë të KB për Zhvillimin e Qëndrueshëm (HLPF), Rajonet4 u mblodhën në një event të nivelit të lartë me temën "Ndërtimi i një Ardhmërie të Qëndrueshme dhe Elastike: Qeveritë Nënkombëtare duke drejtuar Qasje të Integruara për Njerëzit, Planetin dhe prosperitetin “

Eventi përfshiu përfaqësues të nivelit të lartë të KB dhe autoritetet qeveritare për të mësuar nga praktikat më të mira dhe së bashku bëjnë thirrje për rritje të ambicies, qeverisje në shumë nivele, solidaritet dhe bashkëpunim për të hartuar zgjidhje të integruara për emergjencat aktuale globale dhe për të ndërtuar qëndrueshmëri përpara HLPF të KB , COP15 dhe COP26.

2021 duhet të jetë viti i sinergjisë dhe Rajonet4 dëshirojnë të sigurojnë perspektivën nënkombëtare të kësaj bisede të rëndësishme globale duke bashkuar zërat e KB dhe qeverive.