Qarku Tirane

Mbledhje e jashtëzakonshme e Komitetit Drejtues të RDPA-së

Published at : 24/02/2021 - 10:59

Zhvillohet online mbledhja e jashtëzakonshme e Komitetit Drejtues të Programit për Zhvillimin Rajonal, e cila u mbajt në kuadër të finalizimit të raportit të vlerësimit mbi ecurinë e projektit.

Mbledhja kishte për qëllim të prezantonte gjetjet dhe rekomandimet e vlerësimit si dhe të ftonte anetarët dhe vëzhguesit e Komitetit Drejtues të diskutonin mbi hapat nëvijim për implementimin e fazave të tjera të projektit.