ZHVILLIMI I ASAMBLESË TË 18-TË TË PËRGJITHSHME TË EURORAJONIT ADRIATIKO-JONIAN