Ruaj Datën 26 Tetor 2021: Asambleja e Përgjithshme e XVIII-të e Eurorajonit Adriatiko-Jonian