Qendra Vatra organizon trajnimin rajonal mbi mbrojtjen e viktimave të trafikimit në Shqipëri