Programi i Zhvillimit Rajonal në Shqipëri shpall Skemën e dytë të Grantit përqendruar në zhvillimin rajonal dhe kohezionin