Takim virtual me përfaqësuesit e Bankës Botërore në Shqipëri: Decentralizimi dhe Qeveritë Lokale për Ofrimin e Shërbimeve