Grupi Tematik i Decentralizimit, mbledhja e rradhës mbahet online