Konferenca e Rajoneve Periferike Detare zgjedh Presidentin e ri