Këshilli Konsultativ mblidhet në takimin e dytë online për projekt vendime të rëndësishme për territorin dhe qytetarët