Këshilli Konsultativ zhvillon takimin e parë online me fokus zhvillimin rajonal dhe financat vendore