1 Qershori i fëmijëve, Këshilli i Qarkut dhe Bashkia Kavajë inaugurojnë këndin e parë të lojërave