MEDCOOPALLIANCE: Skenarët e veprimeve në situatën POST-PANDEMIKE. Një deklaratë e përbashkët mbi politikat e kohezionit dhe marrëveshjes