Shoqata e Qarqeve në Berat me partnerët zviceranë; vijon konsultimet me këshilltarët për pjesëmarrjen dhe nismat qytetare në qeverisjen vendore