Këshilli Konsultativ zhvillon mbledhjen e parë me fokus mjedisin dhe strehimin social