Shoqata e Qarqeve në Gjirokastër me partnerët zviceranë; Nis konsultimet me këshilltarët për pjesëmarrjen dhe nismat qytetare në qeverisjen vendore