Shoqata e Qarqeve të Shqipërisë në takim me delegacionin e nivelit të lartë nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale