Peshkimi, mundësi për ekonominë familjare në zonën e Golemit në Kavajë