Këshilli i Qarkut dorëzon në Bashki 300 raste të reja të vlerësimit financiar për familjet, banesat e të cilëve u dëmtuan nga tërmeti