Bashki të Forta, në Zvicër në një vizitë pune për qeverisjen vendore (Video) https://www.youtube.com/watch?v=xyn7wcxY3mI&feature=youtu.be