Këshilli Bashkiak i Tiranës miraton listën me 500 familje që përfitojnë dëmshpërblim për dëmtimet nga tërmeti i 21 shtatorit