Tërmeti i 21 shtatorit, miratohet dëmshpërblimi për 507 familje