“Pedalo”, Qarku Tiranë aktivitet me të rinjtë në Rrogozhinë