Vlerësimi i dëmeve të emergjencave / Aldrin Dalipi: Angazhim pa orar për t’i shërbyer qytetarëve tanë