Vlerësimi i dëmeve të tërmetit, Shoqata e Qarqeve: Procesi me korrektësi maksimale