Mblidhet Këshilli Konsultativ i qeverisjes qendrore dhe vendore, miraton disa vendime për emergjencat dhe decentralizimin