Tërmeti në Tiranë, institucionet në gatishmëri për të rikuperuar dëmet