Konferenca e Pezës, si një shembull që lartëson të sotmen dhe të ardhmen tonë