Zv.ministrja e Brendshme: Do forcohet roli i Këshillit të Qarkut