Shoqata e Qarqeve në Shkodër me përfaqësuesit vendorë, nisin konsultimet me këshilltarët