K.M.T. e Qarkut Tiranë:Rezultate pozitive në mbrojtjen e tokës