AI – NURECC i jep rëndësi përqasjes së zhvillimit të komunitetit lokal dhe se si mund të ndihmojë në zhvillimin e shtyllave të EUSAIR