Këshilli i Qarkut vlerëson personalitete të Sigurisë dhe Rendit, në shërbim të qytetarëve