Menaxhimi dhe mbrojtja e tokës, Këshilli i Qarkut Tiranë zhvillon takim për zgjidhjen e problematikave