Trafikimi i qenieve njerëzore, mblidhet Komiteti Rajonal në Qarkun e Tiranës