Bashkëpunimi, strukturat e Qeverisjes Vendore, fuqizimi i tyre dhe roli që luajnë për shoqërinë tonë