Mblidhet Këshilli Konsultativ Qeverisje Qendrore-Vetëqeverisje Vendore, sezoni turistik, masat dhe afatet që duhen aplikuar nga pushteti vendor