Në Tiranë hapet ekspozita “L’eterno femminino” me fokus “Përfaqësimin e gruas shqiptare nga shekulli i Njëzetë deri më sot”