Ndërtohet linja e re e transmetimit të ujit të pijshëm në Rr. “Babë Rexha”, përfitojnë 13 mijë banorë