Shoqata e Qarqeve takim konsultativ me Agjencinë e Vetëqeverisjes Vendore