Kryetari i Këshillit të Qarkut Tiranë i bashkohet nismës “Duar, zemër, qytet i ngrohtë”