Vlerësim për efektivët e policisë së Drejtorisë të Qarkut Tiranë në 106-vjetorin e krijimit