Këshilli i Qarkut prioritet shërbimit ndaj qytetarëve, përfundon procesi ligjor i kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve në pronësi të përfituesve