Prezantohet projekti “Bashki të Forta” për procesin e decentralizimit si një element kyç në demokracinë lokale